کلیدواژه‌ها = خاقانی
تعداد مقالات: 5
1. انسجام در ابیات مغانه‌ای خاقانی و حافظ براساس الگوی نظام‌مند هلیدی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 71-108

10.22075/jlrs.2019.17844.1490

طاهره باباخانی؛ علی حیدری؛ مسعود سپه وندی


3. نگرشی نو به جناس در قصاید خاقانی به‌عنوان مختصه‌ای سبکی

دوره 7، شماره 14، زمستان 1395، صفحه 193-218

10.22075/jlrs.2017.6693.

سید محسن حسینی وردنجانی؛ سید جواد مرتضایی


5. بررسی عنصر رنگ در دیوان خاقانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 81-108

10.22075/jlrs.2017.1786

جهانگیر صفری؛ فخری زارعی