نگرشی نو به جناس در قصاید خاقانی به‌عنوان مختصه‌ای سبکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

توجه زیاد به صناعات بدیعی یکی از ویژگی­های سبک آذربایجانی است. دیوان خاقانی که نماینده تمام عیار این سبک است؛ علاوه بر این­که در برگیرنده تمام خصوصیات آن است، دارای ویژگی­هایی است که نشان­گر سبک شخصی وی است. جناس، به­عنوان یکی از آرایش­های لفظی بدیعی، یکی از  پر­ بسامد­ترین صناعات بدیعی به­کار رفته در قصاید اوست که از نشانه­های توجه زیاد خاقانی به فُرم شعر و شناخته شدن او به­عنوان یک شاعر فرمالیست است و می­تواند یکی از ویژگی­های سبک شخصی او باشد. در این مقاله جناس در قصاید خاقانی با توجه به نقشش در تصویرگری و همراه بودنش با برخی آرایش­های کلامی به انواعی از قرار زیر تقسیم شده است:

1ـ جناس تصویرگر                            2 ـ جناس تصویردار                                      3ـ جناس‌ نقش‌آفرین در تصویرگری      

4ـ جناس ملفوف                            5ـ جناس‌ تبعیت کننده از قاعده لف و نشر              6 ـ جناس‌ تام با قاعده طرد و عکس

7-جناس­ تابع و یا مزدو

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new view to pun in khaghani ‘s odes as a style characteristic

نویسندگان [English]

  • Mohsen Hoseini
  • Javad Mortezaei
Ferdowsi University-Mashhad
چکیده [English]

Paying  too much attention to rhetorical figures is one of the charecteristics of in addition to khaghani ‘s works  that are the best example of this style they include all of the characteristic which shows his personal style .

Pun as one of the rhetorical figures is one of the highest  frequencies in rhetorical figures used in khaghani’s odes that can be one of the characteristic  of his personal style and it includes different types :

1 . Pun Imaging           2 . pictured pun        3 . functional pun in picture making

4 . pun mlfvf                        5 . pun following  features of involution and evolution

6 . absolute pun with convention of rejection and   reverse

7 . dependent and conjugate pun

کلیدواژه‌ها [English]

  • khaghani
  • personal style
  • pun
  • new view
  • imagery