کلیدواژه‌ها = ایدئولوژی
سبک‌شناسی انتقادی «تاریخ ‌الوزراء»

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 109-136

10.22075/jlrs.2019.17414.1448

زهرا جعفریان؛ نرگس اسکویی