کلیدواژه‌ها = ایدئولوژی
نگاهی زیست‌محیطی به آثار مرادی کرمانی

دوره 14، شماره 33، آذر 1402، صفحه 213-248

10.22075/jlrs.2023.29476.2225

حسین رضویان؛ تمنا الهی پناه


سبک‌شناسی انتقادی «تاریخ ‌الوزراء»

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 109-136

10.22075/jlrs.2019.17414.1448

زهرا جعفریان؛ نرگس اسکویی