کلیدواژه‌ها = سبک‌شناسی لایه‌ای
تحلیل بازنمایی ایدئولوژی جنسیتی در لایه‌های سبکی سوگ‌سروده‌های شخصی فارسی

دوره 14، شماره 34، بهمن 1402، صفحه 249-274

10.22075/jlrs.2023.30074.2253

زهرا اسمعیل‌یان آذری؛ نرگس اسکویی؛ حسین داداشی


سبک‌شناسی لایه‌ای اشعار فرخی یزدی با تکیه بر کتاب سبک‌شناسی دکتر فتوحی

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 131-160

10.22075/jlrs.2022.25741.2022

علمدار زینت پور؛ امیرحسین همتی؛ مظاهر نیکخواه


سبک‌شناسی لایه واژگانی قصاید کمال‌الدین اسماعیل

دوره 12، شماره 24، تیر 1400، صفحه 67-94

10.22075/jlrs.2020.18971.1592

حسین علینقی؛ ناصر محسنی نیا


تحلیل سبکی لایۀ نحوی منظومۀ ازهر و مزهر نزاری قهستانی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 165-192

10.22075/jlrs.2018.14645.1192

سید مهدی رحیمی؛ فرشته گل سرخی؛ محمد بهنام فر؛ اکبر شایان سرشت