نویسنده = حسین رضویان
نگاهی زیست‌محیطی به آثار مرادی کرمانی

دوره 14، شماره 33، آذر 1402، صفحه 213-248

10.22075/jlrs.2023.29476.2225

حسین رضویان؛ تمنا الهی پناه


بازتاب خشونت کلامی در شعر فرخی یزدی: تحلیلی بر اساس رویکرد مالکین

دوره 12، شماره 25، مهر 1400، صفحه 247-272

10.22075/jlrs.2020.21305.1769

عارفه طاهریان؛ حسین رضویان؛ علی محمد شاه سنی؛ عصمت اسماعیلی


عوامل انسجام در داستان عدل صادق چوبک

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.11138.1028

حوا حاج عیدی؛ حسین رضویان


نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 135-156

10.22075/jlrs.2018.12919.1105

حسین رضویان؛ صدیقه طهماسبی بیرگانی