کلیدواژه‌ها = موسیقی
جلوه های انسان انگارانه عناصر موسیقی در شعر حافظ و کارکرد آن در بازتاب اندیشه های وی

دوره 13، شماره 30، بهمن 1401، صفحه 221-240

10.22075/jlrs.2022.25627.2025

مرتضی فلاح؛ علیرضا دهقان زاده بافقی؛ کاظم مهتدیانی


برجسته‌سازی ادبی جفت‌واژگان (مشابه) در خسرو و شیرین نظامی

دوره 13، شماره 30، بهمن 1401، صفحه 295-318

10.22075/jlrs.2022.26290.2056

محمد امیر مشهدی؛ پروانه مهرسرشتان


بررسی جنبه‌های موسیقایی رمان‌کلیدر‌(محمود‌ دولت‌آبادی)

دوره 3، شماره 5، تیر 1391، صفحه 143-168

10.22075/jlrs.2017.1816

یحیی کاردگر؛ فاطمه باباشاهی