کلیدواژه‌ها = قافیه
بازاندیشی قافیه‌های مختوم به «الف اِطلاق» از منظر بلاغی و زبانی

دوره 14، شماره 34، بهمن 1402، صفحه 213-248

10.22075/jlrs.2023.28999.2201

نسرین قربانی؛ یداله شکری؛ نوید فیروزی


اقسام قافیه و ردیف در غزل‌های عراقی و نقش موسیقایی آن

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 219-240

10.22075/jlrs.2020.18769.1579

عبدالرضا سیف؛ علی محمد موذنی؛ علی اصغر فراز


بررسی شیوه‌ی تلفظ مصوّت پیش از شناسه‌ی «ش» در

دوره 2، شماره 3، تیر 1390، صفحه 71-88

10.22075/jlrs.2017.1799

حمیدرضا سلمانی؛ مجید دادفر