کلیدواژه‌ها = قافیه
تعداد مقالات: 3
1. اقسام قافیه و ردیف در غزل‌های عراقی و نقش موسیقایی آن

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 219-240

10.22075/jlrs.2020.18769.1579

عبدالرضا سیف؛ علی محمد موذنی؛ علی اصغر فراز


2. برجستگی‌های نقش قافیه در شعر فارسی، از آغاز تا سده‌ی هشتم

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 287-318

10.22075/jlrs.2018.11146.1029

طاهره قاسمی؛ علی محمدی


3. بررسی شیوه‌ی تلفظ مصوّت پیش از شناسه‌ی «ش» در

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-88

10.22075/jlrs.2017.1799

حمیدرضا سلمانی؛ مجید دادفر