کلیدواژه‌ها = قافیه
تعداد مقالات: 2
1. برجستگی‌های نقش قافیه در شعر فارسی، از آغاز تا سده‌ی هشتم

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 287-318

طاهره قاسمی؛ علی محمدی


2. بررسی شیوه‌ی تلفظ مصوّت پیش از شناسه‌ی «ش» در

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-88

حمیدرضا سلمانی؛ مجید دادفر