کلیدواژه‌ها = طبیعت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی‌های محتوایی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-142

محمد امین محمدپور؛ علی اصغر باباصفری


2. بررسی استعاره در دیوان ناصرخسرو

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-54

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری


3. طبقه‌بندی محتوایی مشبهٌ‌به در دیوان ناصرخسرو

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 89-110

جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده‌وند