کلیدواژه‌ها = خسرو و شیرین
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه‌ی تصاویر طلوع و غروب در شاهنامه با ‏خسرو و شیرین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 129-146

نجمه نظری؛ معصومه مظفری