کلیدواژه‌ها = آیرونی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ایجاد معنای آیرونیک درآمیختگی مفهومی تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» در مثنوی معنوی بر اساس نظریه ذهن ادبی مارک ترنر

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-128

10.22075/jlrs.2019.15958.1316

سیما رحیمی؛ حسن ذوالفقاری؛ نسرین فقیه ملک مرزبان؛ حسنیعلی قبادی


2. تحلیل کاربرد جامعه‌شناختی انواع آیرونی در مصیبت‌نامۀ عطّار نیشابوری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 155-182

10.22075/jlrs.2019.17264.1437

حسن سلطانی کوهبنانی؛ کامیار صیدی


3. انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 347-378

10.22075/jlrs.2019.15055.1234

روح الله هادی؛ میترا گلچین؛ محمدرضا ترکی؛ سیما رحمانی فر