کلیدواژه‌ها = آیرونی
نگاهی به نقش آیرونی در ساختار داستان شیخ صنعان

دوره 13، شماره 30، بهمن 1401، صفحه 63-92

10.22075/jlrs.2022.25864.2034

محمد حسن حسن زاده نیری؛ عالیه وصال شریفلو


انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 347-378

10.22075/jlrs.2019.15055.1234

روح الله هادی؛ میترا گلچین؛ محمدرضا ترکی؛ سیما رحمانی فر