نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مجموعة «آخر شاهنامه» مهدی اخوان ثالث از منظر تحلیل انتقادی گفتمان

دوره 12، شماره 25، پاییز 1400، صفحه 69-100

10.22075/jlrs.2020.18732.1575

بهادر باقری؛ محمد رضایی؛ علی ملامحمدی


2. بررسی تشبیه در روح الارواح شهاب الدین احمد سمعانی با تأکید بر عنصر مشبه به

دوره 7، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 77-98

10.22075/jlrs.2017.6627.

حمید رضایی؛ محمد رضایی؛ منیره مسیبی


3. فراهنجاری در شعر سبک هندی

دوره 6، شماره 11، تابستان 1394، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.1840

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده


4. بررسی استعاره‌های مفهومی در ضرب‌المثل‌های فارسی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 91-116

10.22075/jlrs.2017.1820

محمد رضایی؛ نرجس مقیمی