نویسنده = قدسیه رضوانیان
بررسی دلالت ضمنی در نرگس دژم در مقدمۀ رستم و اسفندیار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402

10.22075/jlrs.2022.28478.2176

قدسیه رضوانیان؛ رضا ستاری؛ مریم قربانیان


دیالکتیک‌ تشبیه در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 95-120

10.22075/jlrs.2017.1841

قدسیه رضوانیان؛ زهرا مقدسی


موسیقی نثر در تاریخ بیهقی

دوره 2، شماره 4، دی 1390، صفحه 107-136

10.22075/jlrs.2017.1808

قدسیه رضوانیان؛ مرضیه حقیقی