کلیدواژه‌ها = معنا
وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر

دوره 13، شماره 28، تیر 1401، صفحه 287-316

10.22075/jlrs.2021.22817.1882

غلامحسین مددی؛ ابراهیم استاجی؛ اعظم استاجی؛ علی تسنیمی


مقایسه انگیختگی آوایی در فاصله زمانی دویست ساله

دوره 3، شماره 5، تیر 1391، صفحه 103-120

10.22075/jlrs.2017.1814

شهلا شریفی؛ لیلا عرفانیان قونسولی