کلیدواژه‌ها = فرمالیسم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل آشنازدایی در شعر «با چشم‌ها» ی احمد شاملو

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-40

10.22075/jlrs.2017.6748.

فریده آفرین؛ محبوبه زارع؛ معصومه شکوری ثانی


2. رویکردی فرمالیستی بر شعر «غراب» ضیاء موحد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-38

10.22075/jlrs.2017.1797

علی تسلیمی؛ مینا آینده؛ محدّثه هادوی