رویکردی فرمالیستی بر شعر «غراب» ضیاء موحد

نویسندگان

چکیده

فرمالیسم از جنبش‌های اثرگذار اوایل سده‌ی بیستم میلادی است که هم‌اکنون پس از یک قرن ارزش‌های نظری خود را حفظ کرده است و هم‌چنین در بررسی متون تازگی دارد. فرمالیسم حرکتی بود از محتواگرایی ادبیات روسیه به سمت فرم. از چهره‌های برجسته‌ی فرمالیسم می‌توان به ویکتور شکلوفسکی، بوریس توماشفسکی، بوریس آیخنباوم، یوری تینیانوف، رومن یاکوبسن، موکاروفسکی و حتی باختین اشاره کرد. آنان از آغاز به صناعت و آشنایی‌زدایی آن‌گاه به نقیضه و کارکرد روی آوردند. شعر «غراب» از ضیاء موحّد، اثری است که بسیاری از جنبه‌های فرمالیستی را در خود دارد: شعر او در فرم و محتوا دارای آشنایی‌زدایی و برجسته‌سازی و نیز طنز است. این مقاله به بررسی شعر «غراب» ضیاء موحد از جنبه‌های متفاوت فرمالیستی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Formalistic approach of Ziya Movahhed’s “Ghorab”

چکیده [English]

Formalism is an impressive movement at the beginning of the 20th century A.D. which even after a century, still keeps its theoretical values and is new in surveying texts. It was a movement of tendency from content to form in Russian literature. Among its famous characters are Victor Shklovsky, Boris Eichenbaum, Tomashevski, Yuri Tynyanov, Roman Jakobson, Jan Mukarovsky and even Bakhtin. From the beginning, they paid attention to Device and Defamiliarization, then to Parody and Function. “Ghorab” by Ziya Movahhed is a work that has many formalistic aspects in itself. His poem has Defamiliarization, Foregrounding and also Irony in form and content. This article attempts to examine Ziya Movahhed’s “Ghorab" from different formalistic aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ziya Movahhed
  • Ghorab
  • Formalism
  • Device
  • parody
  • Function