کلیدواژه‌ها = بدیع
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 287-312

10.22075/jlrs.2018.13662.1133

عبدالله واثق عباسی؛ عباس نیکبخت؛ حسین اتحادی


2. جایگاه موازنه در بدیع و بررسی آن در دیوان انوری

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-126

10.22075/jlrs.2017.1794

مهری گلشنی راد