کلیدواژه‌ها = بدیع
مخترعات بلاغی امیرخسرو دهلوی

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 269-294

10.22075/jlrs.2022.27295.2111

مجاهد غلامی


بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 287-312

10.22075/jlrs.2018.13662.1133

عبدالله واثق عباسی؛ عباس نیکبخت؛ حسین اتحادی