کلیدواژه‌ها = هفت‌پیکر
وجوه پنهان معنا در لایه‌ی آوایی هفت‌پیکر

دوره 13، شماره 28، تیر 1401، صفحه 287-316

10.22075/jlrs.2021.22817.1882

غلامحسین مددی؛ ابراهیم استاجی؛ اعظم استاجی؛ علی تسنیمی


کارکردهای «صفت هنری» در هفت‌پیکر نظامی

دوره 12، شماره 25، مهر 1400، صفحه 191-214

10.22075/jlrs.2021.18995.1596

آزاده ستوده؛ مسعود پاکدل؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری