کلیدواژه‌ها = گلستان سعدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پارودی در خارستان ادیب قاسمی کرمانی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-78

10.22075/jlrs.2019.16778.1390

محمدرضا حیدری؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


2. تبیین ریخت‌شناسانة ویژگی سهل ممتنع در حکایت‌های گلستان سعدی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-154

10.22075/jlrs.2019.17906.1500

ساره زیرک؛ حدیث عزیزیان گیلان