کلیدواژه‌ها = مفهوم‌سازی استعاری
تعداد مقالات: 3
1. الگوی استعاری «نمونۀ اعلای عشق» در پیکرۀ لیلی و مجنون براساس الگوی عشقِ کووچش

دوره 12، شماره 26، زمستان 1400، صفحه 261-284

10.22075/jlrs.2020.19293.1629

آزاده شریفی مقدم؛ میترا ایران نژاد؛ وحیده ابوالحسنی زاده


2. مفهوم‌سازی استعاری «خشم» در پیکرۀ زبانی و مصوّر (نگاره‌های) جنگ در هفت‌خوان رستم

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 183-214

10.22075/jlrs.2019.15463.1275

آزاده شریفی مقدم؛ فتانه سادات فاطمی