کلیدواژه‌ها = استعارۀ مفهومی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی استعارة زمان در تاریخ بیهقی با رویکرد زبان‌شناسی شناختی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 211-232

10.22075/jlrs.2018.14035.1154

یدالله شکری؛ سمانه شمسی زاده


3. بررسی و ارزیابی نظریۀ استعارۀ مفهومی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-84

10.22075/jlrs.2018.11867.1054

مرتضی براتی


4. نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-156

10.22075/jlrs.2018.12919.1105

حسین رضویان؛ صدیقه طهماسبی بیرگانی