کلیدواژه‌ها = تمثیل
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ایجاد معنای آیرونیک درآمیختگی مفهومی تمثیل «زیافت تأویل رکیک مگس» در مثنوی معنوی بر اساس نظریه ذهن ادبی مارک ترنر

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-128

10.22075/jlrs.2019.15958.1316

سیما رحیمی؛ حسن ذوالفقاری؛ نسرین فقیه ملک مرزبان؛ حسنیعلی قبادی


2. تمثیل‌های شطحی در آثار عین‌القضات همدانی (با تأکید بر نامه‌ها و تمهیدات)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-90

10.22075/jlrs.2019.14606.1187

احمد امین؛ علی محمدی آسیابادی؛ سیده کوثر روهبان


3. بلاغت تمثیل، در پرتو رویکردهای مختلف بلاغی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-38

10.22075/jlrs.2018.14155.1160

زینب اکبری؛ رجاء ابوعلی


4. بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 251-270

10.22075/jlrs.2017.6714.

محمد قادری مقدم؛ راحله عبداله زاده برزو