کلیدواژه‌ها = تمثیل
تمثیل‌های شطحی در آثار عین‌القضات همدانی (با تأکید بر نامه‌ها و تمهیدات)

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 57-90

10.22075/jlrs.2019.14606.1187

احمد امین؛ علی محمدی آسیابادی؛ سیده کوثر روهبان


بلاغت تمثیل، در پرتو رویکردهای مختلف بلاغی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 7-38

10.22075/jlrs.2018.14155.1160

زینب اکبری؛ رجاء ابوعلی


بلاغت ایجازی نماد در سنجش با استعاره و تمثیل با تکیه بر شعر نو

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 251-270

10.22075/jlrs.2017.6714.

محمد قادری مقدم؛ راحله عبداله زاده برزو