کلیدواژه‌ها = غزلیات
تحلیل اسلوب معادله در غزل‌های سالک قزوینی

دوره 15، شماره 35، خرداد 1403، صفحه 127-158

10.22075/jlrs.2023.32087.2363

سارا نظام دوست؛ محمدامیر مشهدی؛ محمدعلی محمودی


بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1399، صفحه 471-498

10.22075/jlrs.2019.16890.1396

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


هنجارگریزی در غزلیات بیدل دهلوی بر مبنای الگوی لیچ

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 105-134

10.22075/jlrs.2017.2491

مهدی شریفیان؛ مصطفی مرتضائی کمری