نویسنده = یداله شکری
بازاندیشی قافیه‌های مختوم به «الف اِطلاق» از منظر بلاغی و زبانی

دوره 14، شماره 34، بهمن 1402، صفحه 213-248

10.22075/jlrs.2023.28999.2201

نسرین قربانی؛ یداله شکری؛ نوید فیروزی


بررسی واژگان زنانه و مردانه در جلوه‌های آنیما و آنیموس در آثار داستانی جلال آل‌احمد و سیمین دانشور

دوره 14، شماره 33، آذر 1402، صفحه 117-144

10.22075/jlrs.2023.27838.2143

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ سپیده رحمتی افراپلی؛ حسن اکبری؛ یدالله شکری


بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ

دوره 12، شماره 24، تیر 1400، صفحه 7-36

10.22075/jlrs.2020.19802.1673

مائده شگفت؛ یدالله شکری؛ محمد رضائی؛ رسول رسولی پور


نگاهی نو به اوزان شعر فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی و ریتم

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 417-448

10.22075/jlrs.2019.16987.1404

محمد میرزایی؛ شهرام نقشبندی؛ حسین میثمی؛ یدالله شکری


 کارکرد عناصر بلاغی در مطایبات بهارستان جامی

دوره 5، شماره 10، دی 1393، صفحه 77-104

10.22075/jlrs.2017.1833

یدالله شکری؛ عباس سعیدی