نویسنده = یدالله شکری
بررسی ساختارهای پارادوکسیکال در غزلیات حافظ

دوره 12، شماره 24، تیر 1400، صفحه 7-36

10.22075/jlrs.2020.19802.1673

مائده شگفت؛ یدالله شکری؛ محمد رضائی؛ رسول رسولی پور


نگاهی نو به اوزان شعر فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی و ریتم

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 417-448

10.22075/jlrs.2019.16987.1404

محمد میرزایی؛ شهرام نقشبندی؛ حسین میثمی؛ یدالله شکری


 کارکرد عناصر بلاغی در مطایبات بهارستان جامی

دوره 5، شماره 10، دی 1393، صفحه 77-104

10.22075/jlrs.2017.1833

یدالله شکری؛ عباس سعیدی