نویسنده = شکری، یدالله
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی نو به اوزان شعر فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی و ریتم

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 417-448

10.22075/jlrs.2019.16987.1404

محمد میرزایی؛ شهرام نقشبندی؛ حسین میثمی؛ یدالله شکری


2.  کارکرد عناصر بلاغی در مطایبات بهارستان جامی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-104

10.22075/jlrs.2017.1833

یدالله شکری؛ عباس سعیدی