نویسنده = احمد غنی‌پور ملکشاه
بررسی شگرد‌های طنز در اشعار اکبر اکسیر

دوره 12، شماره 25، مهر 1400، صفحه 214-246

10.22075/jlrs.2020.18673.1569

یحیی شیخی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ سیاوش حق جو؛ علی اکبر باقری خلیلی


شگرد‌های بدیع لفظی در داستان‌نامة بهمنیاری و ضرب‌المثل‌های مازندرانی

دوره 10، شماره 19، تیر 1398، صفحه 161-186

10.22075/jlrs.2018.15774.1295

علی زراقی شانی؛ احمد غنی‌پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ مسعود روحانی


تنوّع عروضی و موضوعی در رباعیّات خاقانی

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 109-128

10.22075/jlrs.2017.1787

احمد غنی‌پور ملکشاه؛ مهدی صراحتی جویباری