تنوّع عروضی و موضوعی در رباعیّات خاقانی

نویسندگان

چکیده

رباعی به‌دلیل ویژگی‎هایی که نسبت به سایر قالب‎های شعری داشته، ‏قرن‎ها مورد توجه ادیبان بوده است. یکی از این ویژگی‎ها دارا بودن وزن‎های متعدد ‏و متنوّع آن است؛ از طرفی دیگر، رباعی به‌عنوان قالبی که می‎تواند در برگیرنده‎ی ‏موضوعات و مضامین گوناگون باشد، همواره مورد توجّه اکثر شاعران قرار گرفته ‏است. با توجه به این مطلب، در این نوشتار، رباعیات خاقانی از لحاظ تنوّع عروضی ‏و موضوعی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بدین‌معنا که بیش‌ترین و رایج‌ترین وزن‎ها و ‏موضوعاتی که در رباعیات خاقانی به‌کار رفته است ـ همراه با اطّلاعات آماری ـ ‏نشان داده می‎شود. در حاشیه‎ی این دو بحث، رباعیات خاقانی از لحاظ قافیه و ‏ردیف نیز مورد بررسی قرار می‎گیرد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prosodic and Topical Variety in Khaqanis' ‎Rubaies

چکیده [English]

For centuries “Rubai” Because of its traits comparing ‎with other forms of poetry has always been considered by ‎literary men. One of those traits was having numerous and ‎various meters. Besides, Rubai as a form which can ‎encompass various topics and contents was always ‎considered by most poets. With due attention to that matter, ‎khaqanis' rubaies are scrutinized with a view to prosodic and ‎topical variety i.e., most occurring and prevalent meters and ‎topics in khaqanis' rubaies – accompanied by statistical ‎information – is rendered here. Khaqanie's rubaies are also ‎scrutinized with a view of rhyme and Radif.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosodic Variety
  • Topical Variety and Khaqanis\' Rubaies