نویسنده = سید حسن طباطبائی
تحلیل بلاغی توصیفات سه منظومۀ عامیانۀ کُردی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22075/jlrs.2022.27010.2091

سید حسن طباطبائی؛ فراست دژداه


نگاهی جمال‌شناسیک به نثر روزبهان بقلی در نعت رسول اکرم (ص)

دوره 12، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 251-280

10.22075/jlrs.2020.17298.1440

کریم شاهسون؛ عبدالله حسن زاده میرعلی؛ داود محمدی؛ سید حسن طباطبائی