نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌شناسی انتقادی «تاریخ ‌الوزراء»

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 109-136

10.22075/jlrs.2019.17414.1448

زهرا جعفریان؛ نرگس اسکویی