کلیدواژه‌ها = موسیقی کناری
اقسام قافیه و ردیف در غزل‌های عراقی و نقش موسیقایی آن

دوره 11، شماره 22، آبان 1399، صفحه 219-240

10.22075/jlrs.2020.18769.1579

عبدالرضا سیف؛ علی محمد موذنی؛ علی اصغر فراز


سازه‌ها در مجموعه «حنجره زخمی تغزل» حسین منزوی

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 47-68

10.22075/jlrs.2017.1839

زیور دهقانی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد کازرونی