کلیدواژه‌ها = برجسته سازی
تعداد مقالات: 2
1. نقد زیبایی شناسی هنری در متن ادبی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-62

سوسن جبری


2. بررسی دیدگاه باطنی در مورد فعل ساده و فعل مرکب در زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-92

مجید دادفر؛ حمیدرضا سلمانی