کلیدواژه‌ها = دستور زبان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دیدگاه باطنی در مورد فعل ساده و فعل مرکب در زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-92

مجید دادفر؛ حمیدرضا سلمانی


2. نقش‌های ناهمگون در کلمات مکرّر همسان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 147-164

عباسعلی وفایی