کلیدواژه‌ها = تشخیص
بررسی و تحلیل تشخیص در نفثه‌المصدور

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 287-312

10.22075/jlrs.2018.13662.1133

عبدالله واثق عباسی؛ عباس نیکبخت؛ حسین اتحادی


 جلوه های تشخیص در تشبیه

دوره 5، شماره 10، دی 1393، صفحه 7-22

10.22075/jlrs.2017.1830

سید محمدرضا ابن‌الرسول؛ سید محمدهادی حسینی