کلیدواژه‌ها = توازن واژگانی
بررسی توازن آوایی و واژگانی در غزلهای انوری

دوره 14، شماره 31، خرداد 1402، صفحه 243-268

10.22075/jlrs.2022.27315.2113

وحید علی بیگی سرهالی؛ ام البنین نیکخواه نوری


بررسی توازن واژگانی در غزل های سنایی

دوره 12، شماره 24، تیر 1400، صفحه 205-234

10.22075/jlrs.2020.18622.1563

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی