نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ

دوره 6، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 55-76

10.22075/jlrs.2017.6639.

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد رضایی؛ نرجس مقیمی


2. اصطلاحات بلاغی در تذکره های عصر صفوی‏

دوره 4، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 55-74

10.22075/jlrs.2017.1792

محمد رضایی؛ آرزو نقی زاده