نویسنده = ���������������� ��������
تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور

دوره 13، شماره 28، تیر 1401، صفحه 229-256

10.22075/jlrs.2021.23470.1919

رضا طباطبایی عمید؛ قدرت الله خیاطیان؛ عظیم حمزئیان


رابطه زبان تفسیر و تجربه عرفانی در اندیشه ابن‌عربی و د.ت سوزوکی

دوره 12، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 281-308

10.22075/jlrs.2020.19195.1621

علیرضا شاه محمدی؛ عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان؛ جعفر فلاحی