نویسنده = ������������ ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کاربرد جامعه‌شناختی انواع آیرونی در مصیبت‌نامۀ عطّار نیشابوری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 155-182

10.22075/jlrs.2019.17264.1437

حسن سلطانی کوهبنانی؛ کامیار صیدی