نویسنده = ���������������������� ��������
نظم پریشان غزل حافظ و مرکب نوازی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 193-210

10.22075/jlrs.2019.16899.1397

ناصر رحیمی؛ زهیر نادعلیزاده