نویسنده = مصطفی سالاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی توازن واژگانی در غزل های سنایی

دوره 12، شماره 24، تابستان 1400، صفحه 205-234

10.22075/jlrs.2020.18622.1563

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی


2. بررسی علم معانی در غزلهای شفیعی کدکنی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 471-498

10.22075/jlrs.2019.16890.1396

ام البنین نیکخواه نوری؛ مصطفی سالاری؛ بهروز رومیانی