نویسنده = ���������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. استعارۀ مفهومی و فردیت خلاّق ادبی

دوره 12، شماره 24، تابستان 1400، صفحه 175-204

10.22075/jlrs.2020.18421.1547

سید امیرحسین مرتضائی؛ محمود فتوحی رودمعجنی


2. نظم نحوی و نقش آن در ادبیت سخن

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 261-286

10.22075/jlrs.2018.15391.1265

محمود فتوحی رودمعجنی