نویسنده = ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. عوامل انسجام در داستان عدل صادق چوبک

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-94

10.22075/jlrs.2017.11138.1028

حوا حاج عیدی؛ حسین رضویان


2. چند فرایند‌ واجی در گویش دیباجی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 301-332

10.22075/jlrs.2017.13074.1111

شهرام نقشبندی؛ حوا حاج عیدی