نویسنده = عبدالله حسن زاده میرعلی
تعداد مقالات: 2
1. نقیضه‌پردازی و گفتمان زنانه در رمان قصه تهمینه

دوره 12، شماره 26، زمستان 1400، صفحه 53-80

10.22075/jlrs.2020.20375.1717

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ فاطمه زمانی


2. بررسی مؤلفه‌های زبانی پسامدرن در داستان «دوباره از همان خیابان‌ها» نوشته بیژن نجدی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-116

10.22075/jlrs.2018.12243.1071

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ غزاله حیدری آبکنار