سبک شناسی رباعیات سعدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران

10.22075/jlrs.2020.17872.1496

چکیده

این مقاله بر آن است تا ویژگیهای بلاغی و سبکی رباعیات سعدی را بررسی کند. این قالب شعری نسبت به سایر آثار شاعر از بسامد چشمگیری برخوردار نیست؛ اما از آن جهت که وی بخشی از آرمانها و آرزوها و احساسات خود را در این قالب شعری بیان کرده، بررسی و شناخت آن حائز اهمیت است. به منظور دست یابی به این امر رباعیات این شاعر در سه سطح زبانی ، ادبی و فکری بررسی گردیده و سعی شده عناصر برجسته و سبک ساز وی مشخص گردد و اندیشه محوری و روح حاکم بر تار و پود رباعیات وی نشان داده شود. نکته جالب این که بخش عمده ای از رباعیات وی گویی غزلهای کوتاهی است که همان اندیشه های حاکم بر غزلیاتش را در ظرفی کوچکتر بیان می کند و بخش دیگر نیز در بردارنده اندیشه های پند و اندرز وی در بوستان و گلستان است .زبان وی در این اشعار همان زبان غزل است؛ یعنی" سهل و ممتنع ". وی در سرودن این قالب شعری برخلاف سایر آثار خود توانمند نبوده است.
واژه های کلیدی: رباعی ، سبک شناسی ، سعدی، شعر قرن هفتم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

stylistics of Sa'di's quatrain

نویسندگان [English]

  • Omid Majd 1
  • Nasrin Sayyedzade 2
1 Tehran University
2 Tehran University
چکیده [English]

This paper intends to investigate the rhetorical and stylish features of the Sa’di quatrain. This poetic format/form doesn’t enjoy the significant frequency compared to the entire relics of the poet; however, its study and cognition is of the significance because he has expressed a part of his feelings, desires and ideals in this poetic format. In order to achieve this goal, the quatrains of this poet have been studied at three lingual, literal and intellectual levels and endeavor has been made to determine his exclusive and style making elements and the axial thought as well as the spirit dominant on his quatrains texture should be revealed. The interesting point is that the major part of his quatrains sounds to be short lyrics that express the very thoughts dominant on his lyrics in a smaller container/form and the other part of it encompasses his thoughts of advice in Boostan and Golestan. His language in these poems is of the same sonnet poetry; that is Easy and Unobtrusive. He has not been powerful in composing this poetic template/style, unlike his other works.
Keywords: Rubai/Quatrain-Stylistics-Sa'di-Poetry of seventh century

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Rubai/Quatrain"
  • stylistics
  • Sa'di
  • Poetry of seventh century