هنجارگریزی معنایی بر گستره کارکردهای مجازی حواس (با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کرمانشاه، اسلام آبادغرب، روبروی فرمانداری، خیابان شهید باهنر، منزل کیانی، پلاک24

چکیده

از شگردهایی که شاعر به واسطه­ی آن، مخاطب را به دریافت­ نامتعاف از امور عادی می­رساند، آمیزش حواس بایکدیگر و نسبتِ عملکردِ یک حسّ به حسّ دیگر است. این شیوه که در زبان فارسی «حسّ­آمیزی» نام دارد و معادل اصطلاح «تراسلُ الحواس» در زبان عربی است، مختص به ادبیّات امروزین نیست و رگه­هایی از کاربرد آن، در آثار دینی و ادبی گذشته قابل مشاهده است. با این حال؛ خیال­انگیزی کارکردهای مجازی حواس در شعر معاصر، خطرپذیری بی­وقفـــه­ی شاعران در کاربردهای متنوّع است که آنان را به گُریز از تصویرپردازی­های تکراری و حرکت بر مسیرهای نامکشوف در این زمینه سوق داده است.

در این پژوهش بر آن هستیم با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق به این پرسش پاسخ دهیم: مهمترین کارکردهایی که به شکل مشترک در سروده­های شاعران این دو سرزمین، رابطه­ی معمول میان نشانه و مصداق را درهم ریخته و در عرصه­ی معنایی حواس پنج­گانه، چالش ایجاد نموده،کدامند؟

نتایج این پژوهش نشان می­دهد که شیوه­های نوین تصویرپردازی­های شاعرانه در سروده­های شاعران این دو سرزمین، با «اعتماد برانگاره­های ذهنی» و «آشنایی­زدایی از کارکردهای حقیقی حواس»، جلوه­هایی مشابه از هنجارگریزی معنایی را ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic deviation in actual use of the senses (Contemporary Poetry of Iran and Iraq)

نویسنده [English]

  • reza kiani
چکیده [English]

Five senses play a significant role in the formation of the rhetorical images in the poetry and give it artistic dimensions contribute to the deepening of vision which the poet seeks to its transfer.The senses consensus allows the poet to the field to suggest investment in one or more hactin, and allows him to convey his feelings from its usual strange to deviation level. This means that, the five senses leave its usual functions to odd jobs intersect logically familiar with its functions to achieve what he wants from the poet purposes unable to deliver normal installation.From this standpoint, This article pays to the survey and annotation the term of "Synesthesia" as one of the instruments of "semantic deviation" in Contemporary Poetry of Iran and Iraq.The questions that arise here and try to answer them, are summarized as follows: How used both Poets of Iran and Iraq the Correspondance technique in their poetry?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic deviation
  • Correspondance
  • Comparative Literature
  • Contemporary Poetry