بررسی انتقادی دیدگاه وقوع حشو در قرآن‌کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

یکی از مهم‌ترین و اثربخش‌ترین جنبه‌های اعجاز بیانی قرآن کریم ، موضوع دقت واژگان این کتاب الهی و رازهای نهفته در چرایی گزینش هر یک از حروف و الفاظ آن است. این موضوع، که بیشتر باید رد پای آن را در مبحث اطناب از دانش معانی پی گرفت، کم‌کم در دهه‌های اخیر جای خود را در مجامع علمی مسلمانان باز کرده است. یکی از فروع این موضوع، بحث عدم زیادت واژگان و در پی آن عدم حشو و اضافه‌گویی در قرآن کریم است. در این مقاله، پس از نگاهی کوتاه به پیشینه موضوع عدم زیادت در قرآن، به بحثی تطبیقی پیرامون عدم رخ‌داد حشو و زیاده‌گویی در این کتاب مقدس پرداخته شده است. در طی این بررسی، زمینه‌های باور به وقوع حشو در قرآن کریم چنین دانسته شده است: هم‌نشینی واژگان مترادف‌نما، هم‌نشینی واژگان لازم و ملزوم، بیان بدیهیات، عطف واژگان عام و خاص بر یکدیگر و تکرار یک واژه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analytical survey of pleonasm occurrence in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • hamed dehghani firouzabadi 1
  • ali Rad 2
1 Tehran University
2 Tehran University-farabi
چکیده [English]

One of the most important and effective aspects of Linguistic miracles of the Holy Quran is its accuracy in choosing suitable words in this godly book and hidden mysteries in the selection of each letters and terms.
One of the subordinates of these subjects is the subject of inexistence of redundancy of vocabularies and after that the inexistence of pleonasm in the Holy Quran.
In this article, after definition of the term pleonasm in Rhetoric, and a quick look at the background of the subject of inexistence of redundancy in the Holy Quran, we will proceed to a comparative discussion about the inexistence of redundancy and excessive use of words in this Holy book.
According to this, we have tried to show a little bit of the punctuality of the Allah’s word in its Linguistic use by paying attention to some verses of the Holy Quran in which some interpreters hold to have redundancy.
Throughout the survey, the backgrounds of redundancy in the Holy Quran are as: the syntagmatic of seemingly synonymous words, the syntagmatic of interdependent words, the expression of axioms, the reference of common and proper nouns on each other and the recurrence of a single term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistic Miracle of the Holy Quran
  • Rhetoric
  • Prolixity
  • pleonasm
  • originality of expression in the Holy Quran
  • inexistence of redundancy