معرفی اوزان تازه و نادر در اشعار سیمین بهبهانی

نویسنده

چکیده

در نخستین مواجهه با اشعار سیمین بهبهانی، کاربرد اوزان تازه و بی‌سابقه و تنوع و تعدد اوزان عروضی در اشعار او چشم‌گیر است. وی با نوآوری در اوزان شعری خود حال و هوا و طراوتی خاص به اشعارش بخشیده و با پرداختن به مفاهیم و مضامین روز در قالب اوزان تازه، شیوه‌ای جدید و ناآزموده را در شعر پارسی پدید آورده است. بیش از 90 درصد اشعار سیمین که در بین سا‌ل‌های 1352 هـ . ش تا 1381 سروده شده، دارای اوزان تازه و نادر است. اگرچه در نگاه نخست به دلیل مأنوس نبودن خواننده با اوزان ابداعی سیمین، اشعار او چندان خوش‌آهنگ به ‌نظر نمی‌رسد اما به‌تدریج بر اثر کاربرد زیاد و انس و عادت، زیبایی و دل‌نشینی آن احساس می‌شود. به‌هر حال سیمین علاوه بر استعمال چندین وزن سنتی و متداول، در 63 وزن تازه و بی‌سابقه و 25 وزن نادر و کم‌سابقه نیز طبع‌آزمایی کرده است.
در این مقاله به معرفی اوزان تازه و ابداعی و نیز اوزان نادر و کم‌سابقه در شعر سیمین پرداخته شده و برای هر یک از اوزان، نمونه‌ای از اشعار وی ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of the novel and scarce meters in Simin Behbahani poetry

چکیده [English]

In first encounter with Simin Behbahani poetry the application of novel and unprecedented meters and versatility and plurality of prosodic meters in her poetry are significant. She offers a particular novelty to her poems by innovations in meters of her own poetry and she also made new and untried methods in Persian poem by proceeding modern concepts of the time in figures of novel meters. Up to 90 percent of Simins poems which were composed between 1352 – 1381 have novel and scarce meters. However, at first her poems do not seem to be rhythmic because readers are not familiar with Simins novel meters, but gradually by the more application of the meters and becoming familiar with them, their elegance and beauty will be sensed. Never the less Simin tried further than various traditional and prevalent meters, over 63 novel and unprecedented metes, and 25 rare and scarce meters on whole.
In this article we will introduce the novel and invented meter and the scarce and unprecedented meter in Simins poetry and we will represent one sample of her poem for each meter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simin Behbahani
  • Meters
  • Measure
  • poem