بررسی کاربرد عناصر فرهنگ عامّه (فولکلور) در آثار داستانی صادق هدایت

نویسندگان

چکیده

صادق هدایت یکی از نخستین نویسندگان و پژوهش‌گرانی است که با فرهنگ عامّه‌ی مردم ایران برخورد علمی و دقیق داشت. وی ضمن پژوهش در فرهنگ عامّه (فولکلور) در داستان‌های خود نیز از این عناصر استفاده کرد و تصویری روشن از فرهنگ و آداب و رسوم سرزمین خود در آن ارائه داد. داستان‌های هدایت به‌عنوان مهم‌ترین بخش از آثار او و به‌عنوان یکی از نمونه‌های فرهنگی، تجلّی‌گاه بسیاری از عناصر فرهنگ عامّه است که با بررسی و مطالعه‌ی آن‌ها می-توان علاوه بر آشنایی با این باورها و اعتقادات، از سرگذشت فرهنگی مردم ایران نیز آگاهی پیدا کرد. در این مقاله برآنیم تا به بررسی جلوه‌های فرهنگ عامّه (فولکلور) در داستان‌های هدایت بپردازیم و نحوه‌ی به‌کارگیری این عناصر را در داستان‌های او مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور پس از طرح مباحثی در مورد فرهنگ عامّه(فولکلور) و موارد شمول و قلمرو آن، به تقسیم‌بندی این عناصر در داستان‌های هدایت پرداخته‌ایم و آن‌ها را به چهار دسته‌ی آداب و رسوم و اعتقادات، اشعار و ترانه‌های عامیانه، ضرب‌المثل‌ها و زبان عامّیانه تقسیم کرده‌ایم و با ارائه‌ی جدول آماری به بررسی کاربرد این عناصر در داستان‌های هدایت پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the application of elements of vulgar culture (folklore) in story works of Sadegh Hedayat

چکیده [English]

Sadegh Hedayat is one of the first authors and researchers who has had a precise and scientific confrontation with vulgar culture of Iranians. He has used these elements in his stories while researching in vulgar culture and he has provided a clear image of the culture and traditions of his region. Stories of Sadegh Hedayat are an emerging point for many elements of vulgar culture as the most important part of his works, and are considered as cultural examples which by investigating and studying them, we can learn about cultural memoir of Iranians besides the cognition of their believes. In this paper, we are taking efforts to survey flashes of vulgar culture in the stories of Sadegh Hedayat and we are going to study the application method of these elements in stories of Hedayat. To achieve this objective, we have divided such elements in stories of Hedayat after proposing some discussions concerning vulgar culture and its inclusion and territory issues and we divided them into four categories of traditions and believes, vulgar poems and songs, proverbs and vulgar language. Then, by providing statistical tables we have studied application of these elements in stories of Hedayat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sadegh Hedayat
  • story works
  • vulgar culture
  • vulgar language