نثر فنّی؛ دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری ‏

نویسنده

چکیده

آغاز نثر فنّی اگرچه مربوط به قرن ششم هجری است. اما بخش عمده‌ای ‏از پیشینه‌ی آن به زمینه‌های موجود در سده‌های پیش‌تر بازمی‌گردد. حشر و نشر ‏ایرانیان با زبان و فرهنگ عربی و اسلامی از طریق مدارس و مطالعات و اعمال و ‏شعائر روزانه، و نیز ترجمه‌ی متون عربی به فارسی از همان نخستین سال‌های ورود ‏اسلام به ایران، به‌طور تدریجی هم بر تغییر سبک خراسانی به عراقی در شعر، و هم ‏بر فرایند شکل‌‌گیری نثر فنّی از درون نثر مرسل تأثیر اساسی برجای گذاشت. ‏آموزش علوم متداول عصر، فعالیت در مشاغل دیوانی به‌خصوص دبیری در دربارها ‏و منشآت‌نویسی، تمرکز محفل‌های ادبی بر تفنّن‌طلبی‌ها و صناعت‌گری‌های شعری ‏نیز از عامل‌های تأثیر‌گذار بر نثر فنّی بود که علاوه بر افزودن بر تخصص ‏نویسندگان و توقّعات مخاطبان، ملازمات حرفه‌ها را نیز با نثر فنّی همراه ساخت. ‏تأثیرِ گذر زمان بر تغییر علائق، خودسانسوری، ملاحظات سیاسی، تجربیات متفاوت ‏فردی و افزایش گستر‌ه‌ی جهان‌بینی و اشراف بر فرهنگ‌ها را نیز نمی‌توان بر نثر ‏فنّی نادیده انگاشت.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literary prose Reasons and reasons of formation fields

چکیده [English]

Whereas the onset of literary prose is related to ‎‏13‏th ‎century A.D, but a large part of its history is returned to ‎existing field in former centuries. Iranian association with ‎Arabic and Islamic languages and culture through schools, ‎studies, daily deeds and rites and also translating Arabic texts ‎to Persian has a basic influence on both changing Khorasani’s ‎style to Iraqi’s in prose and on formation procedures of ‎literary prose from simple unadorned prose gradually at the ‎same earliest days of Islam arrival to Iran. Instructing current ‎sciences of era, working in ministerial jobs especially ‎secretary ship in courtiers and writing letters, centrality of ‎literal meeting on diversionary and poem craftsmanship are ‎also as the influential factors on literary prose, which are also ‎accompanied the occupational obligations with literary prose ‎in addition to writers specialization and addressee’ ‎expectations. You can not also ignore passage of time on ‎interest changing, self-censoring, political remarks, different ‎individual experiences and extension increment of worldview ‎and dominancy on culture.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • literary prose‏
  • ‏Stylistics‏
  • ‏Arabic languages‏
  • ‏writing letter‏
  • ‏‎ poem ‎craftsmanship