معرفی آشنایی بی‌نام و نشان و طرحی نو برای واژه‌سازی در ‏زبان فارسی

نویسنده

چکیده

یکی از انواع لقب‌های آشنا ولی ناشناخته در زبان فارسی واژه‌هایی است ‏که از یک پیشوند نسبت خانوادگی مثل «خاله»، «عمو»، «عمه»، «بابا» و مانند ‏آن‌ها و یک صفت یا حالت ساخته می‌شود که دلالت بر شخص یا موجودی دارد که ‏صاحب آن صفت است. ‏
غور و استقصا در ساختار این القاب نشان می‌دهد که شباهت تام به ‏کنیه‌های عربی دارد و از هر جهت استعداد ارائه‏ی یک فرایند ساخت‌واژی قیاسی، ‏برای تولید واژه، با هدف پاسداری از زبان فارسی و گسترش توانایی آن را دارد. و به ‏شکل قیاسی می‌توان آن را الگویی برای ساخت واژه‏های ترکیبی جدید با بار هنری ‏و ادبی و حتی حِکمی برای غنی‏سازی زبان فارسی قرار داد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing an Unknown-Familiar one and a ‎New Design for Word-Formation in Persian

چکیده [English]

One of the familiar but unknown titles in the Persian ‎language is the concept of 'terminologies' which are formed ‎by suffixes (such as 'khalah/amah=aunt, amoo= uncle, ‎baba=father, etc.) and an adjective which indicates the ‎characteristics of the person that is defined. Deep ‎investigation of this concepts shows that it is fully similar to ‎its Arabic counterpart, and the application of the word-‎formation processes used in Arabic may help in guarding and ‎advancing the Persian language.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nickname
  • Title
  • Word-formation